Digital inngang IO-modul

 • BT-124F:16-kanals digital inngang / 24VDC /Sink/kilde dobbel retning, kode: 1

  BT-124F:16-kanals digital inngang / 24VDC /Sink/kilde dobbel retning, kode: 1

  ◆ modulen støtter 16 kanalers digital inngang, støtter vasketype og kilde

  skriv inn.Det høye inngangsnivået (vasketype) er gyldig og modulen det kan være
  koblet til PNP-sensor mens lavt inngangsnivå (kildetype) er gyldig, og
  modul den kan kobles til NPN-sensor.

  ◆ modulen kan samle digitalt utgangssignal fra feltutstyr (tørr kontakt eller aktiv utgang).

  ◆ modulen kan nås til 2-leder eller 3-leder digital sensor.

  ◆ den interne bussen og feltinngangen til modulen bruker opto-isolator.

  ◆ modulen støtter holdefunksjonen for inngangssignal, og holdetiden kan stilles inn.

  ◆ ved å legge til telleundermodul, er tellefunksjonen gyldig.

  ◆ hver inngangskanal til modulen støtter en 32-bits teller med tellefrekvens <200Hz.

  ◆ modulen kan stilles inn filtreringstiden for digital signalinngang og byte-overføringsrekkefølgen til telleren.

  ◆ hver kanal i modulen kan stilles inn tellemodus og telleretning uavhengig.

  ◆ modulen støtter LCD-visning av grunnleggende modulinformasjon og kanalindikerende skjermparametere